NOVAS

Todas as novas de interese que vaian surxindo, relacionadas cas actividades cotiáns do colexio irán organizadas neste apartado.Convocatoria de axudas ás familias

publicado a la‎(s)‎ 3 oct. 2020 2:36 por Pepe Lijó Pose   [ actualizado el 3 oct. 2020 2:36 ]

Convocatoria de axudas ás familias para a adquisición de equipos informáticos para os/as alumnos/as de centros docentes públicos e concertados.

Axudas ANEAE (necesidades específicas) MEC

publicado a la‎(s)‎ 10 sept. 2020 2:06 por Pepe Lijó Pose   [ actualizado el 10 sept. 2020 2:25 ]

Infórmase ás familias que está aberto o prazo para a solicitude de Axudas do MECD para alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo externo ao centro para o curso 2020-21. Esta necesidade ten que vir derivada de Discapacidade, TDAH, TEA (Trastorno do Espectro Autista), Altas Capacidades ou Trastorno grave de Conduta. A información completa está na “Resolución do 31 de julio de 2020 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2020-2021”, e o estrato da resolución no BOE núm. 214, do 8 de agosto de 2020. O prazo remata o 25 de setembro. As solicitudes deben cumprimentarse individualmente a través da sede electrónica do MEC www.mecd.gob.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación y Formación Profesional no enderezo https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a "Trámites y Servicios". Para máis información poden poñerse en contacto co Departamento de Orientación do centro.

Becas escolares municipais

publicado a la‎(s)‎ 7 sept. 2020 11:08 por Pepe Lijó Pose   [ actualizado el 10 sept. 2020 2:03 ]


Bases de axudas escolarización para o curso 2020-2021 para información a ANPA e alumnado do centro. 

Actualización das recomendacións sanitarias.

publicado a la‎(s)‎ 3 sept. 2020 1:03 por Pepe Lijó Pose   [ actualizado el 3 oct. 2020 2:38 ]

Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico...

Incorporación gradual do alumnado.

publicado a la‎(s)‎ 3 sept. 2020 0:59 por Pepe Lijó Pose   [ actualizado el 3 sept. 2020 1:01 ]

Xúntase a Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se establece a incorporación gradual do alumnado para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Axudas para libros e material escolar.

publicado a la‎(s)‎ 20 may. 2020 2:26 por Pepe Lijó Pose   [ actualizado el 20 may. 2020 2:32 ]


Educación abre o prazo para que as familias soliciten axudas para libros e material escolar e acceso ao fondo solidario da Xunta. url: https://www.edu.xunta.gal//portal/node/31065
As  solicitudes poderán presentarse por vía electrónica (preferentemente) empregando a aplicación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben presencialmente nos propios centros docentes, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

Presentación de solicitudes de admisión.

publicado a la‎(s)‎ 7 may. 2020 2:42 por Pepe Lijó Pose   [ actualizado el 7 may. 2020 2:49 ]

 1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

O centro educativo deberá rexistrar as solicitudes na aplicación informática de xestión do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa presentación.

2. Novos prazos do procedemento.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) Novos prazos do proceso:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

3. Adxudicación subsidiaria de postos escolares.

Con carácter excepcional, non se constituirán as comisións de escolarización. Todas as funcións para a adxudicación subsidiaria de postos escolares que se atribúen ao dito órgano do proceso de admisión serán asumidas e desenvolvidas polos servizos territoriais de Inspección educativa de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería.

4. Publicación.

Sen prexuízo da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, a resolución tamén se publicará na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e procurarase a súa máxima difusión entre todos os centros educativos afectados polo proceso.

Recomendaciones y normas

publicado a la‎(s)‎ 24 abr. 2020 6:30 por Pepe Lijó Pose   [ actualizado el 24 abr. 2020 6:30 ]

Trabajo realizado por Brais Martínez Pérez. Recomendaciones y normas para tod@s sus compañer@s ante el coronavirus.

Eu podo: non estou só/a na corentena

publicado a la‎(s)‎ 14 abr. 2020 12:19 por Pepe Lijó Pose   [ actualizado el 14 abr. 2020 12:19 ]


Programa de apoio emocional para afrontar o confinamento

publicado a la‎(s)‎ 14 abr. 2020 12:17 por Pepe Lijó Pose   [ actualizado el 14 abr. 2020 12:17 ]


1-10 of 263