Centro Plurilingüe

No curso 2015/2016 entramos a formar parte da Rede de Centros Plurilingües de Galicia, o que implica que cada curso, a través deste programa, adscriben a unha nova persoa nativa inglesa ao noso colexio. Un ou unha auxiliar de conversa, que interactúa a diario con alumnado e profesorado e que nos permite poder achegarnos á realidade vencellada ao idioma e mellorar a nosa competencia lingüística e comunicativa en lingua inglesa.