O noso centro conta con tres unidades de Educación Infantil, que se corresponden co segundo ciclo desta primeira etapa educativa e que comprende dos tres aos seis anos de idade.

Dispoñemos de tres aulas con aseo propio ( 4º, 5º e 6º) dotadas con ordenador,  pantalla dixital e proxector. Ditas instalación teñen entrada propia, xa que están  nunha área independente ao resto das etapas educativas. O alumnado accede ao centro pola  súa propia zona de lecer e de recreo externo, onde están instalados xogos axeitados ás súas idades.

Tamén contamos cunha aula de usos múltiples de educación infantil onde, ademais da parte académica se levan a cabo actividades formativas con carácter complementario e extraescolar.

MATERIAL E LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2024/2025

(Clicar enriba de cada curso para acceder ao documento)