A Aula Xoaniña é o noso espazo de intervencións, tanto individuais como en pequenos grupos e tanto a nivel cognitivo como socioemocional e afectivo.