FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO.

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2024/25.

Destinatarios:

 1. Fondo solidario de libros de texto: 3º e 4º EP*.
 2. Axudas para adquirir libros de texto: 1º, 2ºEP* e EE.
 3. Axudas para adquirir material escolar: EP, ESO e EE.

*Os cursos incluídos no proxecto E-Dixgal no curso 2024/25 quedan excluídos da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto.

Prazo presentación: do 21/05/24 ata o 21/06/24

Presentación:

 • Electrónica: A través da aplicación Fondolibros e presentación na Sede Electrónica (necesaria Chave365, certificado dixital ou DNI electrónico).
 • Presencial con asistencia da aplicación: Cubrindo e imprimindo a solicitude na aplicación Fondolibros  e presentándoa xunto coa documentación no centro.
 • Manual: Cubrindo a solicitude en papel e presentándoa xunto coa documentación no centro.

Documentación:

 • Anexo I (solicitude) Procedemento ED330B.
 • Anexo II.
 • Renda exercicio 2022.
 • Copia do libro de familia no que figuren todos os membros computables da unidade familiar.
 • En caso de separación ou divorcio, sentenza xudicial e/ou convenio regulador.
 • Calquera outro certificado ou xustificante de situacións especiais (discapacidade, violencia de xénero, tutela…).