Do 1 ao 20 de marzo (ambos incluídos) estará aberto o prazo de solicitudes de admisión  para o vindeiro curso 2024-2025.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica mediante o formulario normalizado dispoñible na aplicación informática admisionalumnado,  a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) código de procedemento ED550B.

Para aquelas persoas que o desexen estarán dispoñibles os impresos de solicitude no centro para a súa presentación presencial a partir da apertura do prazo,  así coma nas seguintes ligazóns;

Formulario de solicitude en galego

Formulario de solicitude en castelán

Para máis información acceda á lapela Secretaria Virtual/Admisión